Vadym Tkach – University of Copenhagen

Vadym Tkach

Vadym Tkach

Staff scientist

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section for Metabolic Receptology
Blegdamsvej 3B
2200 København N

Office: 18.5
Phone: +45 353-37582
E-mail: tkach@chem.ku.dk