Filip Krag Knop – University of Copenhagen

Filip Krag Knop

Filip Krag Knop

Visiting Professor

NNF Center for Basic Metabolic Research, Nutrient and Metabolite Sensing
Blegdamsvej 3B
2200 Copenhagen N

Office: Maersk Buildning, 07-6-29
E-mail: filip.krag.knop.01@regionh.dk