Adela Memushaj

Adela Memushaj

Erasmus Master Student

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Treebak Group
Blegdamsvej 3B, Mærsk Tårnet, 7. sal
København N.

E-mail: adela.memushaj@sund.ku.dk

Job responsibilities
Treebak Group, Molecular Metabolism